b_200_150_15921906_00_images_helix_art_images_SDP-2016.jpg

29 listopada obchodziliśmy w ZSEiT Szkolny Dzień Profilaktyki. „ZAMIAST HEJTOWAĆ, MOŻESZ PRZYJAŹŃ OFIAROWAĆ!”, to jego leitmotiv. Rozdawano uczniom i pracownikom szkoły naklejki z tym hasłem, z prośbą o szerzenie idei wśród znajomych. Organizatorzy przekazywali chętnym również test, dzięki któremu można było sprawdzić, czy grozi nam uzależnienie od komputera i sieci. Wśród dekoracji, które pojawiły się tego dnia na korytarzach szkoły, były informacje jak bronić się przed hejtem, cyberprzemocą. Dla uczniów klas pierwszych zorganizowano spotkanie z Panią Justyną Jackiewicz, kuratorem sądowym, pt. „Bądź rozsądny w sieci!”

b_200_150_15921906_00_images_helix_art_images_VISUAL-European-Vocational-Skills-Week-PL.jpg

Przyłączamy się do działań w całej Europie! Całość rozpocznie się 5 grudnia podczas oficjalnego otwarcia w Brukseli i potrwa do 9 grudnia, kiedy to odbędzie się ceremonia zamknięcia. Wydarzenia, które będą miały miejsce w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych zostaną promowane w mediach społecznościowych, na stronach internetowych oraz w publikacjach Komisji Europejskiej. W Ekonomiku od poniedziałku będzie można zapoznać się z założeniami projektów realizowanych w szkole w ramach programów unijnych : PO WER i Erasmus +. 

b_200_150_15921906_00_images_helix_art_images_book.jpg

Grupa uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Staszica w Słupsku pod opieką nauczycielki - pani Agaty Marzec - przygotowała projekt książki, która rywalizuje w konkursie "Misja - książka!". To ogólnopolski turniej literacki, w którym kilkuosobowe zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych współzawodniczą ze sobą 

b_200_150_15921906_00_images_helix_art_images_zdolni-2016.JPG

Prezydent Miasta Słupska - Robert Biedroń oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych - Renata Draszanowska zaprosili najzdolniejszą młodzież wraz z opiekunami prawnymi oraz przedstawicieli mediów na spotkanie inaugurujące projekt "Zdolni z Pomorza - Słupsk". Odbyło się ono 23 listopada 2016 roku w siedzibie ZSEiT przy ul. Partyzantów 24, gdzie zlokalizowane jest Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego.